Kevään SPOL-kooste

(på svenska nedan)


Kevään SPOL-kooste
📢Kunta-alan työtaistelutoimet koskevat myös niitä opiskelijoita, jotka toimivat tällä hetkellä psykologin tehtävissä kuntasektorilla. Lisää tietoa osoitteessa psyli.fi/tyotaistelu-2022.


👥Koronaa edeltänyt SPOL:n ystävyyskaupunkitoiminta alkaa uudelleen. Ideana on että kaupunkien ainejärjestöt järjestävät yhteisen tapahtuman jäsenilleen. Ystävyyskaupungit ovat tänä vuonna seuraavat:

– Oulu ja Joensuu

– Turku ja Tampere

– Helsinki ja Jyväskylä.


📝SPOL:n hallitukselle voi antaa palautetta anonyymisti osoitteessa: https://forms.gle/CDgNRzZ1yikFNaWR6 tai lähestymällä hallituslaisia sähköpostitse. Sähköpostiosoitteet löytyvät osoitteesta psykologianopiskelijat.net.


💼SPOL:n hallitukseen on valittu 14 varsinaista jäsentä ja 13 toimihenkilöä. Toimihenkilöihin kuuluvat SPOL:n edustajat Psykologiliiton hallituksessa ja liittovaltuustossa sekä vuosijuhla- ja tapahtumatiimin jäsenet.


📆Menneitä tapahtumia:

– Yhdistyksen kokous 8.4.

– KosmoSPOLiitti 9.-10.4.

– EFPSA-kongressi 11.-18.4.

– Lisätietoa PYRY:n osallistumisavustuksesta tulossa myöhemmin.


🌍Vaihtopäivät järjestetään yhteistyössä belgialaisten psykologian opiskelijoiden kanssa syksyllä.

Vårs SPOL-sammandrag

📢Kommunbranschens arbetstvist berör även de studerande som just nu arbetar med psykologuppgifter inom den kommunala sektorn. För ytterligare information, se psyli.fi/tyotaistelu-2022 (på finska).

👥SPOL:s vänortsverksamhet, som haft en paus under coronapandemin, startar igen. Tanken är att orternas ämnesföreningar organiserar ett gemensamt evenemang för sina medlemmar. I år är vänorterna följande:

– Uleåborg och Joensuu

– Åbo och Tammerfors

– Helsingfors och Jyväskylä.


📝Man kan ge feedback till SPOL:s styrelse anonymt via: https://forms.gle/CDgNRzZ1yikFNaWR6 eller genom att närma sig styrelsemedlemmarna via e-post. E-postadresserna finns på hemsidan psykologianopiskelijat.net.


💼Det har valts 14 egentliga medlemmar och 13 övriga medlemmar till SPOL:s styrelse. SPOL:s styrelses övriga medlemmar är studeranderepresentanterna i Psykologförbundets styrelse och förbundsfullmäktige, samt medlemmarna i årsfests- och evenemangsteamen.


📆Föregående evenemang:

– Föreningens möte 8.4.

– KosmoSPOLiitti 9.-10.4.

– EFPSA-kongress 11.-18.4.

– Tilläggsinformation gällande PYRY:s understöd för deltagande kommer senare.


🌍Utbytesdagarna ordnas på hösten i samarbete med belgiska psykologistuderande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights