October 7, 2014

Tehtäväkuvaukset

SPOL:n hallitukseen valitaan vuosittain tavallisesti kaksi edustajaa kustakin SPOL:n jäsenjärjestöstä. Nämä yhteensä 14 edustajaa muodostavat SPOL:n hallituksen, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä. Hallituskausi kestää helmikuun alusta tammikuun loppuun. SPOL:n hallituksessa on tarjolla monta erilaista tehtävää, joista jokainen edustaja löytää itselleen varmasti mieluisan. SPOL:n hallituksessa tarjolla olevat ns. “varsinaiset” pestit ovat:

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Taloudenhoitaja
 • Koulutuspoliittinen vastaava (2 kpl)
 • Tapahtumavastaava (3 kpl)
 • Tiedotusvastaava
 • Yritysyhteistyövastaava
 • EFPSA-edustaja
 • EFPSA-varaedustaja
 • Kansainvälisyysvastaava (tai kv-vastaava)

Lisäksi yhteistyöjärjestöjen edustajiksi valitaan:

 • Psykologien sosiaalisen vastuun (PSV) varsinainen edustaja
 • Psykologien sosiaalisen vastuun (PSV) varaedustaja
 • Psykonetin varsinainen edustaja
 • Psykonetin varaedustaja
 • Suomen psykologisen seuran (SPS) varsinainen edustaja
 • Suomen psykologisen seuran (SPS) varaedustaja
 • Nuorten psykologien verkoston (NPV) edustaja
 • Verso-yhteyshenkilö(t)

Kaikille hallituksen jäsenille kuuluu yleisiä tehtäviä, kuten tiedon välittämistä oman ainejärjestön ja SPOL:n välillä, tapahtumien järjestämistä, sekä kokouksiin ja erilaisiin projekteihin osallistumista.

Mikäli haluat lisää tietoa SPOL:n pesteistä, vilkaise Pestikuvauksia tai ota yhteyttä hallitukseen.

Tule rohkeasti mukaan toimintaamme!