May 5, 2018

Häirintälomake

Häirintälomake SPOL ry:n jäsenille

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa siitä, mikäli

1) havaitset yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä ongelmia tai esteitä SPOL ry:n toiminnassa;

2) koet joutuneesi kiusaamisen, häirinnän, epätasa-arvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi perustuen joko sukupuoleesi, ikääsi, etniseen tai kansalliseen taustaasi, kielekklesi, uskontoosi tai muuhun vakaumukseesi, mielipiteeseesi, vammaan tai terveydentilaasi, seksuaalisen suuntautumisesi tai muuhun sinuun liittyvän ominaisuutesi vuoksi.

Jos asia koskee kohtaa 2) ja koet tarvitsevasi apua tilanteeseen, jätäthän yhteystietosi. Yhteystietojen jättäminen ei ole kuitenkaan pakollista, vaan lomakkeen voi lähettää myös nimettömänä. Yhteystietojen jättäminen kuitenkin helpottaa tapauksen käsittelyä. Lomakkeeseen tulleet viestit lukee luottamuksellisesti SPOL ry:n häirintäyhdyshenkilö.

SPOL:in häirintäyhdyshenkilö arvioi parhaan mahdollisen tavan viedä asiaa eteenpäin ja pyrkii toimimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisen kanssa. Tarpeen vaatiessa hän ilmoittaa muulle hallitukselle tapahtuneesta asiasta parhaalla katsomallaan tavalla kunnioittaen ilmoittajan nimettömyyttä.

Voit ottaa myös yhteyttä suoraan häirintäyhdyshenkilöön tai muuhun SPOL:n hallituksen jäseneen.

Trakasseriblankett för medlemmar av SPOL ry

Med denna blankett kan du meddela ifall:
1) Du upplever att det finns brister i jämlikheten i SPOL rf:s verksamhet
2) Du upplever att har blivit offer för mobbning, trakassering, ojämlikhet eller diskriminering p.g.a kön, ålder, etnisk eller nationell bakgrund, språk, religion eller annan övertygelse, åsikt, skada eller hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan egenskap som tillhör dig.
Om ärendet berör 2) och du upplever att du är i behov av hjälp så ber vi dig att lämna över dina kontaktuppgifter i blanketten nedan. Det är dock fullt tillåtet att fylla i blanketten anonymt. Vi vill poängtera att dina kontaktuppgifter underlättar behandlingen av ärendet. De blanketter som lämnas in läses i förtroende av SPOL rf:s trakasseriombudsman.
SPOL:s trakasseriombudsman gör en bedömning av hur man på bästa möjliga sätt bör behandla problemet och ombudsmannen strävar efter att arbeta i nära sammarbete med den vederbörlig person som ärendet berörs. Vid behov kan ombudsmannen konsultera styrelsen och strävar i så fall efter att bevara den berörda personens anonymitet i största möjliga omfattning.
Ifall du önskar, är det även möjligt att direkt kontakta trakasseriombudsmannen eller någon av SPOL:s styrelsemedlemmar.