June 13, 2012

European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA)

EFPSA, eli European Federation of Psychology Students’ Association, on Euroopan psykologian opiskelijoiden liitto. EFPSA sai alkunsa vuonna 1987 ja tällä hetkellä se vaikuttaa 32 Euroopan maassa jäsenenään noin 300 000 psykalaista! EFPSA:n tehtävänä on edustaa psykologian opiskelijoita, edistää psykologiaa tieteenalana, ja mahdollistaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyö opiskelijoiden, tieteentekijöiden ja ammattilaisten välillä. Osallistumalla EFPSAN tapahtumiin pääset tutustumaan huikeisiin tyyppeihin kaikista EFPSAN jäsenmaista!
http://www.efpsa.org/

Tapahtumat

EFPSA:n tärkeimmät vuoden aikana järjestämät tapahtumat ovat:

EFPSA Congress (huhti-toukokuussa): Viikon mittainen tapahtuma, joka kerää yhteen satoja psykologian opiskelijoita ja tutkijoita ympäri Eurooppaa. Tarjolla on tiedettä, kulttuuria vapaa-ajan ohjelmaa.

Research Summer School, RSS (heinäkuussa): Viikon mittainen tapahtuma, jossa aloitat tutkimuksenteon tutkimusryhmässä.

Train the Trainers Summer School, TtT (elokuussa): Kokemukselliseen oppimiseen perustuva kouluttajakoulutus, jonka jälkeen pääsee EFPSA:n kouluttajaksi sekä suomalaisen Kouluttajaverkosto Verso ry:n jäseneksi

Train Advanced Trainers School, TAT (maaliskuussa): Kokeneille kouluttajille tilaisuus päästä kehittämään taitojaan tietyn spesifin aiheen parissa.

Executive Board & Member Rerpresentatives Meeting, EBMR (lokakuussa): EFPSA:n Working Communitylle tarkoitettu tapahtuma kauden puolivälissä.

EFPSA Conference (marraskuussa): Joka toinen vuosi järjestettävä, kongressia pienempi tieteellinen tapahtuma. Sisältää tiettyyn aihepiiriin liittyviä luentoja ja workshoppeja, sekä sosiaalista ohjelmaa.

EFPSA Day (joulukuussa): tapahtuma, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta EFPSA:sta.

Muut palvelut:

Study and Travel Abroad -sivusto kokoaa yhteen kansainvälisyyttä käsittelevää informaatiota. Study Abroad osuudesta löytyy tietoa psykologian opinnoista, eri maiden elinkustannuksista, jatko-opinnoista ja opiskelijoiden omakohtaisia kertomuksia eri maissa ja eri yliopistoissa opiskelusta. Travel Network taas on ikään kuin psykologian opiskelijoiden “Couch Surfing”. EFPSA Exchanges auttaa vaihtojen järjestämisessä ja Internships -sivusto tarjoaa tietoa harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla

Journal of European Psychology Students (JEPS) on vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu, joka on tarkoitettu erityisesti Euroopan psykologian opiskelijoille. JEPS:n kautta pääset lukemaan psykologian opiskelijoiden julkaisuja, ja mikäli tutkielmasi on englanniksi, niin mahdollisesti julkaisemaan ensimmäisen artikkelin jo opiskeluaikana! Mikäli artikkeleiden etsintä tai käsiin saaminen tuottaa ongelmia, niin JEPS:n facebook-sivu on ratkaisu ongelmiisi!

JEPS:n ohella ylläpidetään blogia, josta löytyy mielenkiintoisia tieteellisiä julkaisuja esimerkiksi tutkimustyöstä ja kirjoittamisesta erityisesti psykan opiskelijoille.

EFPSA Research Programme (RP) on jatkoa ESS:ssä alkaneille projekteille. Ohjelma kestää kokonaisuudessaan kaksitoista kuukautta, jonka aikana toteutetaan tutkimus kuuden hengen ryhmissä ja kirjoitetaan tutkimusraportti. Tutkimusten tuloksia pääsee esittelemään EFPSA-kongressiin. Upea tilaisuus päästä toteuttamaan kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, ja mahdollisuus saada julkaisu JEPS:iin.

Training Office pitää yllä rekisteriä EFPSA:n kouluttamista pätevistä kouluttajista, jotka voivat antaa EFPSA:n jäsen- ja yhteistyöorganisaatioille tasokkaita koulutuksia. TO järjestää myös vuotuisen TtT tapahtuman ja huolehtii kouluttajien pätevyyden valvonnasta.

Social Impact Initative on joukko on EFPSA:n projekteja, joiden tarkoituksena on tuoda psykologista tietoa käytäntöön ja pyrkiä vaikuttamaan asioihin. Projekteja ovat esimerkiksi Mind the Mind, Better Together ja Organized Acts of Kindness. Projekteihin pääsee osallistumaan ottamalla yhteyttä vastaavaan tiimiin.

Suomen EFPSA-aktiivit

Heidi Iik: Suomen kansallinen edustaja
(Member Representative, MR)

finland@efpsa.org

hejiik@utu.fi

Ida Pedersenn: Kansallinen varaedustaja
(Vice MR)

finland@efpsa.org

ipederse@abo.fi

EFPSA:n tapahtumiin liittyviin osallistumiskustannuksiin on mahdollista hakea avustusta täyttämällä SPOL:n matka-apurahahakemus. Matka-apurahahakemus löytyy pdf-tiedostona “tapahtumat”-välilehden alta.