June 13, 2012

Suomen Psykologiliitto

 

Suomen Psykologiliitto (Psyli) on psykologien ammattijärjestö. Liitto haluaa toiminnallaan parantaa psykologien palkkausta ja työllisyyttä sekä lisätä psykologian käyttöä yhteiskunnassamme. Näihin tavoitteisiin pyritään vaikuttamalla työnantajiin, yhteiskunnan päätöksentekijöihin sekä omaan keskusjärjestöömme Akavaan.

Psykologiliitto perustettiin vuonna 1957. Melko pitkään liitto toimi psykologien ammatillisena yhteenliittymänä. 70-luvulla alettiin suuntautua entistä enemmän psykologien etujen valvontaan ja liitosta muodostui akavalainen edunvalvonta järjestö.

Psykologiliitossa on runsaat 6900 jäsentä, joista noin 1100 on opiskelijoita. Liitto toimii Akavassa sen eri elimissä. Akavan lisäksi liitto kuuluu VAKAVA:aan, joka on 15 akavalaisen liiton muodostama yhteenliittymä, joka pyrkii tehostamaan jäsenliittojen edunvalvontaa keskusjärjestö Akavassa.

Psykologiliiton korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittovaltuusto. Liiton hallitus johtaa liiton toimintaa valtuuston päättämien suuntaviivojen mukaan.

Liiton tärkeimpiä tavoitteita on:

 • Psykologien palkkatason nostaminen
 • Psykologien työllisyyden parantaminen
 • Psykologien koulutuksen kehittäminen
 • Psykologien ammattieettisten normien kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen
 • Psykologian käytön lisääminen yhteiskunnassa

SPOL:n ja opiskelijoiden ensisijaiset yhteyshenkilöt Psykologiliitossa omien opiskelijaedustajiensa ohella ovat ensisijaisesti järjestökoordinaattori (Katja Vähäkangas) ja opiskelijapromoottori (Ilmari Moisio).

Opiskelijapromoottori on psykologiliiton palkkaama opiskelija-asiamies. Opiskelijapromoottorin tarkoitus on tuoda Psykologiliiton etuja esille opiskelijoille, ja rekrytoida heitä jäseniksi, sekä pitää yllä kommunikaatioyhteyksiä opiskelijoiden ja Liiton välillä. Opiskelijapromoottori on itsekin opiskelija, ja siten oletusluontoisesti haluaa pitää hyvät välit SPOL:iin. Nykyinen opiskelijapromoottori on myös SPOL:n hallituksen jäsen.

Liittovaltuusto ja opiskelijaedustajat

Liiton ylin päättävä elin on liittovaltuusto, johon psykologiyhdistykset valitsevat suoraan edustajansa. Kukin yhdistys saa liittovaltuustoon yhden jäsenen kutakin alkavaa kahta sataa jäsentä kohti. Kuitenkin siten, että jokainen yhdistys saa valtuustoon vähintään yhden jäsenen. SPOL saa aina automaattisesti yhden paikan liittovaltuustosta ja kaksi varajäsen paikkaa.

Liittovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa. Valtuusto määrittelee liiton toiminnan suuntaviivat ja päättää liiton taloudesta. Liittovaltuusto valitsee joka toinen vuosi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi liiton puheenjohtajan ja hallituksen.

Hallitus ja opiskelijaedustajat

SPOL:lla on oikeus yhteen varsinaisen ja varajäsenen paikkaan Liiton hallituksessa. Liiton hallitukseen kuuluu liittovaltuuston syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 9 varsinaista jäsentä. Psykologiliiton hallitus kokoontuu noin kuukausittain, heinäkuuta lukuunottamatta. Kokouksissa käsitellään paljon tärkeitä asioita, jotka koskevat ensisijaisesti työssäkäyviä psykologeja, mutta myös yhteiskunnallisia asioita.

Psykologiliiton jäsenenä

 • Saat kahdeksan kertaa vuodessa Psykologi-lehden
 • Pääset www-sivujen jäsenalueelle (sieltä löytyy mm. psykologian opiskelijan palkkasuositukset, psykologiharjoittelun opas, ohjeet lausunnon kirjoittamiseen, ammattieettiset säännöt sekä aktiivinen, kiintoisa keskustelualue).
 • Voit turvata tulevaisuutesi liittymällä työttömyyskassaan jo opiskelujen aikana.
 • Saat henkilökohtaista neuvontaa kaikissa työ- ja ammattiasioissa (myös liiton juridiset palvelut ovat käytettävissäsi).
 • Saat oman paikallisyhdistyksesi tarjoamat edut kuten koulutustilaisuudet ja muut tapahtumat, jäsenlehden ym.
 • Saat 15% alennuksen Psykologien Kustannuksen koulutuksista.
 • Saat 25% alennuksen Liiton ja Edita Kustannuksen Persona Grata-kirjasarjasta.
 • Saat alennuksia ja etuja mm. Pohjolasta, Essolta, Viking Linelta ja Suomen matkatoimistolta.

www.psyli.fi

Verified by MonsterInsights