February 22, 2020

Yleistä

SPOL:n arvot

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto on muodostanut toiminnalleen viralliset arvot. Arvot on hyväksytty sekä SPOL:n hallituksen että kaikkien SPOL:n jäsenjärjestöjen (Cortex, Fobia, Impuls, Kompleksi, Oidipus ja Stimulus) kesken. SPOL:n hallitus pyrkii pohjaamaan kaikki toiminnassaan tekemät päätökset jatkossa näiden neljän arvon pohjalle:

  1. Yhteisöllisyys – Yhteisöllisyys tarkoittaa SPOL:n osalta psykologian opiskelijoiden ammatillista yhteisöllisyyttä ja eri kaupunkien opiskelijoiden välistä yhteistyötä. SPOL ry tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä yhdessä viihtymiseen.
  2. Opiskelijoiden etu – SPOL ry pyrkii toiminnallaan ajamaan psykologian opiskelijoiden etua Suomessa. Opiskelijoiden etua pyritään ajamaan esimerkiksi koulutuspolitiikan keinoin.

  3. Hyvinvointi – SPOL ry pyrkii tekemään kaikki päätöksensä siten, että ne edistäisivät hyvinvointia. Hyvinvointia pyritään edistämään sekä psykologian opiskelijoiden keskuudessa että mahdollisesti myös laajemmin esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. 

  4. Yhdenvertaisuus – Yhdenvertaisuudella tarkoitamme sitä, että kaikilla Suomen psykologian opiskelijoilla on samankaltainen mahdollisuus osallistua SPOL ry:n toimintaan ja tuntea olonsa turvalliseksi SPOL ry:n järjestämässä toiminnassa ainejärjestöstä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja muista tekijöistä riippumatta. SPOL ry:n hallitus pyrkii omalla toiminnallaan ja päätöksillään edistämään psykologian opiskelijoiden välistä tasa-arvoa ja mahdollisuuksien mukaan puuttumaan sitä rikkovaan toimintaan.

Verified by MonsterInsights