Ääniä työelämästä #11: Työterveyspsykologi

“Ääniä työelämästä” on juttusarja, jossa eri aloilla ja eri paikkakunnilla työskentelevät psykologit kertovat työstään. Juttusarjan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille näkemystä erilaisista mahdollisista psykologin työtehtävistä. Uusi teksti julkaistaan aina kuun alkupuolella, ja vanhoista teksteistä löytyy hakemisto jutun lopusta.

Työterveyspsykologi

Tervehdys työterveyshuollosta! Olen Kaisa Yli-Pärri, helsinkiläistynyt työterveyspsykologi. Aloitin työuraani keväällä 2014 Tullinkulman työterveydessä Tampereella psykologiharjoittelijana ja sittemmin työterveyspsykologina. Elokuussa 2015 siirryin uuden työn pariin Helsinkiin VITA Lääkäriasemalle, joka on suomalainen perheyritys ja työterveyshuollon toimija. Työterveyspsykologiaan pätevöittävän koulutuksen sain päätökseen keväällä 2016.

Mikä sitten sai minut hakeutumaan työterveyspsykologin työhön? Jo opintoja aloittaessani olin kiinnostunut työ- ja organisaatiopsykologiasta sovellusalana. Pääsin tutustumaan henkilöarvioinnin ja johtamisen kehittämisen puoleen toimiessani Psyconilla soveltuvuusarviointiassistenttina opintojen aikana. Työkokemus oli kultaakin kalliimpaa ja työyhteisö mahtava. Kuitenkin ammatillisesti aloin ymmärtää oman motivaationi kumpuavan eri lähteestä. Arvioivan työn sijaan ymmärsin haluavani tehdä hoidollista ja muutosta tukevaa työtä. Tästä pohdinnasta kirkastui oivallus etsiä harjoittelupaikkaa työn ja hyvinvoinnin alueelta – siis työterveyshuollosta.

Työterveyspsykologin työnkuva on osoittautunut hyvin monipuolisesti, haastavaksi ja inspiroivaksi. Vastaan työssäni tiettyjen asiakasorganisaatioiden vastuupsykologina toimimisesta. Näin ollen pääsen tapaamaan työntekijöitä yksilö-, ryhmä-, ja organisaatiotasoilla. Perustyö pitää sisällään tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta (TANO) yksilöille, työterveyshoitajan tai -lääkärin lähetteellä. Tyypillisesti käyntikertoja on 1–5. Osa organisaatioista mahdollistaa tarpeen mukaan jatkokäyntejä, esimerkiksi työhön paluun tueksi. Asiakkaat ovat tervetulleita vastaanotolleni hyvin moninaisista syistä: tyypillisiä tilanteita ovat työssä jaksamisen haasteet, työyhteisön haastavat tilanteet, muutokset ja elämänkriisit. Työterveyspsykologin työn fokuksen tulisi olla mahdollisimman vahvasti ennaltaehkäisevässä työssä.

Yksilötyön ohella toteutan erilaisia tarpeisiin pohjautua ryhmäprosesseja työkykyriskissä oleville työntekijöille. Toisaalta saatan myös toteuttaa valmentavalla työotteella tehtyjä ryhmäprosesseja esimiehille, mm. varhaisen välittämisen taitoihin liittyen. Työterveyshuollon perustyöhön kuuluu myös työpaikkaselvitysten toteuttaminen, ja niissä vastaan psykososiaalisten tekijöiden arvioinnista. Lisäksi osallistun pyynnöstä organisaatioiden työhyvinvointipäiviin, joissa saatan pitää luentoja tai koulutuksia.

Parasta työssäni on oma työn imu, kun saan kokea merkityksellisyyden tunteita asiakkaideni kanssa. Työterveyshuollon asiakaskunta osaa kokemukseni mukaan hakeutua avun piiriin melko aktiivisesti, he ovat motivoituneita ja myös kiitollisia saamastaan avusta. Koen työn olevan niin monipuolista, että työntekijänä kehittymisen mahdollisuudet ja erilaiset erikoistumisen suunnat ovat hyvin laajat. Toisinaan haasteena on pystyä tarjoamaan riittävä tuki käyntimäärän puitteissa. Valitettavasti realiteetit jatkohoidon järjestämisestä työterveyshuollon ulkopuolella ovat toisinaan rajalliset.

Elinvoimaisen, inhimillisen ja hyvinvoivan työelämän eteen työskentely on vienyt minut mukanaan. Voin suositella sovellusalaa lämpimästi myös muille psykologeille!

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kaisa Yli-Pärri


Hakemisto

1. Nuorisopsykiatrinen osasto

2. Toisen asteen koulupsykologi

3. Tohtorikoulutettava

4. Lasten neuropsykolgia

5. Henkilöstökonsultti

6. Psykologina myyntityössä

7. Kliininen psykologi

8. Terveyskeskuspsykologi

9. Yrittäjä

10. Perheneuvola

11. Työterveyspsykologi

12. Psykologina psykiatrikeskuksella

13. Pelipsykologi

Verified by MonsterInsights