Ääniä työelämästä #13: Pelipsykologi

“Ääniä työelämästä” on juttusarja, jossa eri aloilla ja eri paikkakunnilla työskentelevät psykologit kertovat työstään. Juttusarjan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille näkemystä erilaisista mahdollisista psykologin työtehtävistä. Tekstin lopussa on hakemisto, josta löydät muut sarjan osat.

Ikigain jäljillä

Minulla on kaksi keskeistä intohimon kohdetta: interaktiiviset mediat ja ihmisen toiminnan ymmärtäminen. Ensimmäistä olen kanavoinut muun muassa rooli- ja korttipelien suunnitteluun, improvisaatioteatterin ohjaamiseen, kirjoittamiseen, valokuvaamiseen, ja lyhytelokuvien tekemiseen. Luovuus ei katso muotoa, vaan valitsee median, jota käyttää. Tekemiäni projekteja yhdistää halu luoda kokemuksia, jotka tuovat ihmiset yhteen, ohjaavat heitä kohti uusia näkemyksiä, sävyjä, ja tutkimaan itseään.

Näissä teemoissa kuuluu psykologian vaikutus, joka on minulle sekä työ että maailmankatsomus. Valmistuin 2011 Turun yliopistosta, minkä jälkeen olen vaikuttanut koulupsykologina ja psykiatrian poliklinikalla. Näihin tehtäviin hyödyllisimmät opit tulivat käytännönläheisiltä klinikkakursseilta ja harjoittelusta – psykologiaa ei voi eikä kannata opiskella ilman ihmiskontaktia. Harmittavan usein psykologian opetus on liiallisen teoreettista huomioiden, että oikeassa maailmassa emme työskentele abstraktien ongelmien vaan kontekstisidonnaisten ja huonosti määriteltyjen haasteiden parissa. Asiakkaiden ongelmien ratkominen vaatii ymmärrystä heidän elämänkontekstistaan ja erilaisten terapiamenetelmien tuntemusta.

2014 päätin etsiä mahdollisuuksia tietotekniikan, median, ja digitaalisten pelien maailmasta. Aloitin opiskelemaan Aalto-yliopistossa pelisuunnittelun- ja tuotannon maisteriohjelmassa, mikä avasi uuden maailman sovellettujen tieteiden kentällä. Aallossa ei ainoastaan kuvattu ja tarkasteltu maailmaa vaan sitä aktiivisesti luotiin liiketalouden ja suunnittelun kentillä, jossa asiakkaiden ja ryhmien toiminnan ymmärtäminen on äärimmäisen arvokasta. Opinnot olivat luonteeltaan projektimuotoisia ja superlatiivisen käytännönläheisiä. Ensimmäisten viikkojen aikana toteutimme ensimmäisen multimediataidenäyttelyn. Koko lukuvuoden kestävässä tuotekehitysprojektissa koordinoin moniammatillista kansainvälistä tiimiä ratkaisemaan Espoon kaupunginosan brändihaastetta. Lopputuloksena loimme modernisoidun, asukkaiden tarpeisiin vastaavan yhteisötilan, josta pääsimme kertomaan mm. aamu-tv:ssä. Opintojen ainoa pakollinen 50 sivun tentti toi mukavaa vaihtelua ryhmätöihin.

Lopputyöni pelisuunnittelun parissa tein mobiilipelinkehityksen käytänteistä perehtymällä alan tuotantomenetelmiin ja yhdeksän yrityksen kehitysprojektiin. Vuosien haastattelu- ja terapiatyö ei valunut hukkaan, vaan puhkesi kukkaan, kun sain soveltaa sen oppeja uudella kentällä. Suoritettuani kurssini loppuun, suuntasin tekemään asiakaslähtöistä palvelumuotoilua suunnittelutoimisto Palmuun. Siellä jatkoin asiakasymmärryksen kartuttamista niin yrityksille kuin kunnallisille toimijoillekin, ja huomasin, kuinka tällä kentällä on vahva tarve psykologiselle ymmärrykselle, mutta myös yrittäjähenkisyydelle ja luovuudelle. Asiantuntijatyössä osaaminen nivoutuu omaan persoonaan: omia kiinnostuksenkohteita, pyrkimyksiä, taipumuksia ja osaamisprofiilia ei voi erottaa siitä työstä, jota tekee.

Palmun jälkeen jatkoin nykyiseen työhöni Roviolle, jossa syvennän ymmärrystä pelaajakunnasta ja heidän tarpeistaan, sekä kehitän pelitestauksen ja -kehityksen käytänteitä. Pelikehitys vaatii jatkuvaa tulevaisuuteen katsomista, sillä pelaajat odottavat jatkuvasti uusia tuotteita, ominaisuuksia, ja sisältöä. Niiden kehittäminen vaatii sekä luovaa työtä, kilpailevien tuotteiden ymmärtämistä, sekä pelaajakunnan toiminnan tuntemista. Tämän jatkuvasti muuttuvan palapelin kokoaminen on haastaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.

Peli-, tuote-, ja palvelusuunnittelun piirissä tehdyt päätökset vaikuttavat yhä laajemmin maailmaan. Psykologia on kaunis tieteenala, joka opettaa eettisesti kestävää, järjestelmällistä ajattelua. Se tarjoaa hyvän pohjan kunnalliseen ja mielenterveystyöhön, mutta liiketalouden kentälle sen sovellettavuus on harmittavasti heikompi ja lisäksi opinnot eivät sisällä elintärkeitä oppeja esimerkiksi yritysten toiminnasta. Näitä voi onneksi kartuttaa esimerkiksi sivuainekokonaisuuksien tai harjoittelujen kautta.

Haluaisinkin rohkaista nykyisiä ja tulevaisuuden psykologeja olemaan rohkeita ja unelmoimaan psykologialle uusia uria. Voimme tarkastella tätä teemaa ikigain hengessä: On tärkeää kysyä itseltään mitä rakastaa ja mitä osaa – mutta toisaalta arvioida mitä maailma tarvitsee ja mistä voi saada itselleen elannon. Etsimällä synergiaa ympäristön tarpeista ja omasta kutsumuksesta voi luoda oman polkunsa: valmiiksi annetut mallit eivät tue tätä yksilöllistä pyrkimystä kuin tiettyyn rajaan saakka. Tässä muutama ajatus, jolla pääset vauhtiin:

  1. Ole avoin ja tutustu aloihin, joista et tiedä juuri mitään. Sen ohella, että meillä on hyvä olla syvällistä ymmärrystä jostakin spesifistä kentästä, on tärkeää omata laaja-alaista ymmärrystä maailmasta ja eri aloista. Tämä auttaa sinua ulottamaan ihmisymmärrystä uusille aloille. Psykologian toiminnan kentät eivät ole rajautuneet vain perinteisiin jaotteluihin vaan ulottuvat aina kansainvälisen päätöksenteon kiemuroista sähköautojen tuomien muutosten ymmärtämiseen ja käyttöliittymäsuunnittelusta tietoturvallisuuden kehittämiseen.
  2. Etsi vaikuttamisen paikkoja. Tutustu ihmisiin eri aloilta ja pyri ymmärtämään haasteita, joiden kanssa he kamppailevat. Auttamalla muita löydät mahdollisuuksia vaikuttaa ja soveltaa tietoasi ja ymmärrystäsi, ja samalla tämä on merkityksellinen mahdollisuus verkostoitua eri alojen osaajiin.
  3. Luota rohkeuteesi. Uusien ratkaisujen kehittäminen vaatii uskallusta epäonnistua! Meidän ei tarvitse tietää vastausta etukäteen. On ehdottoman tärkeää kokeilla ja tutkia asioita: todellinen osaaja epäonnistuu usein, reflektoi, ja oppii paljon.

Siniset taivaat,

Lauri
https://www.linkedin.com/in/laurilukka/

 


Hakemisto

1. Nuorisopsykiatrinen osasto

2. Toisen asteen koulupsykologi

3. Tohtorikoulutettava

4. Lasten neuropsykolgia

5. Henkilöstökonsultti

6. Psykologina myyntityössä

7. Kliininen psykologi

8. Terveyskeskuspsykologi

9. Yrittäjä

10. Perheneuvola

11. Työterveyspsykologi

12. Psykologina psykiatrikeskuksella

13. Pelipsykologi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights