April 11, 2012

SPOL ry

Mikä SPOL?

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry on vuonna 1968 perustettu kattojärjestö paikallisille ainejärjestöille.

Valtakunnan laajuinen

SPOL edustaa psykologian opiskelijoita useissa alan yhdistyksissä ja järjestöissä sekä Suomessa että ulkomailla – keskeisimpänä näistä yhteistyö Suomen Psykologiliiton kanssa. Yhteistyökanaviensa kautta SPOL vaikuttaa opiskelijoita koskeviin päätöksiin kansallisella tasolla. Maamme psykologian laitoksiin SPOL:lla on kytkös kansallisten kanavien lisäksi ainejärjestöjen kautta. Kontaktiensa avulla SPOL valvoo opiskelijoiden etua ammattikentillä, edistää heidän ammatillista tietoisuuttaan ja valmiuksiaan vaativaan ammattiin sekä hankkii mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin opintojen ulkopuolella.

Kaupunkien välinen

Kukin ainejärjestö lähettää SPOL:n hallitukseen kaksi jäsentä yhden vuoden edustuskaudeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on ankaran kokoustamisen ja ammatillisten yhteyksien luomisen lisäksi kehitellä rakentavaa ja purkavaa toimintaa opiskelijoilleen. Tavoitteena on tiivis yhteistyö, ystävyys ja avunanto eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä.

Opiskelijan oma

Kun psykologian opiskelija liittyy ainejärjestöönsä, hän liittyy samalla myös SPOL:iin. SPOL:n tavoitteena on imaista uusi opiskelija psykologian opiskelun, tutkimuksen ja ammattilaisuuden maailmaan. Näin opiskelija saa varhain kattavan käsityksen tieteenalastaan. Samalla hän kytkeytyy kollegiaaliseen verkostoon, josta tulee varmasti olemaan hyötyä myös opintojen jälkeisessä elämässä.

Opiskelijan etujen valvoja

SPOL:n yksi merkittävä tehtävä on valvoa jokaisen Suomen psykologian opiskelijan opiskeluun liittyviä etuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olemme mukana vaikuttamassa niin yliopistoissa tapahtuvaan opetukseen kuin muihinkin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin seikkoihin. Voit tutustua menneisiin sekä meneillä oleviin projekteihimme täällä.