October 7, 2014

Tehtäväkuvaukset

SPOL:n hallitukseen valitaan vuosittain tavallisesti kaksi edustajaa kustakin SPOL:n jäsenjärjestöstä. Jäsenjärjestöt valitsevat edustajansa omissa syyskokouksissaan. Nämä 14 edustajaa muodostavat yhdessä SPOL:n hallituksen, joka järjestäytyy pesteihinsä tammikuun kokouksessa. Hallituksessa on tarjolla monta erilaista tehtävää, joista jokainen edustaja löytää itselleen varmasti mieluisan. SPOL:n hallituksessa tarjolla olevat ns. “varsinaiset” pestit ovat:

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Taloudenhoitaja
 • Koulutuspoliittinen vastaava (2 kpl)
 • Tapahtumavastaava (3 kpl)
  • Vuosijuhlien ajankohtaisuuden takia kaudelle 2023 valitaan kaksi tapahtumavastaavaa ja yksi vuosijuhlavastaava!
 • Tiedotusvastaava
 • Yritysyhteistyövastaava
 • EFPSA-edustaja
 • EFPSA-varaedustaja
 • Kansainvälisyysvastaava (tai kv-vastaava)

Lisäksi yhteistyöjärjestöjen edustajiksi valitaan:

 • Psykonet-edustajat (2 kpl)
 • Suomen Psykologisen Seuran (SPS) varsinainen ja varaedustaja
 • Psykologien sosiaalisen vastuun (PSV) varsinainen ja varaedustaja
 • Nuorten Psykologien Verkoston (NPV) yhteyshenkilö

Nämä jälkimmäiset ovat ns. lisäpestejä, eli niihin haetaan tammikuun kokouksessa varsinaisten pestien jälkeen ja niitä hoidetaan varsinaisen pestin ohella. Yhteistyöjärjestöissä tehtävänä on edustaa psykologian opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan, sekä tiedottaa SPOL:ia järjestöjen asioista. Käytännössä yhteistyöjärjestöjen edustajat lähinnä osallistuvat kyseisen järjestön kokouksiin.

Kaikille hallituksen jäsenille kuuluu yleisiä tehtäviä, kuten tiedon välittämistä oman ainejärjestön ja SPOL:n välillä, tapahtumien järjestämistä, sekä kokouksiin ja erilaisiin projekteihin osallistumista.

Hallituskausi kestää helmikuun alusta tammikuun loppuun. Toimintaan sitoudutaan aina vuodeksi kerrallaan, mutta olisi suositeltavaa pystyä toimimaan hallituksessa kahden kauden ajan. Näin toiminnasta tulisi sujuvampaa ja yhtenäisempää.

Mikäli haluat lisää tietoa SPOL:n pesteistä, vilkaise Pestikuvauksia tai ota yhteyttä hallitukseen.

Tule rohkeasti mukaan toimintaamme!

Verified by MonsterInsights