February 6, 2021

Hallitus 2021

Hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: spol-hallitus@psykologianopiskelijat.net

 

Sonja Toivonen

Puheenjohtaja,

pj@psykologianopiskelijat.net

sonja.toivonen@tuni.fi

 

Emilia Veikkola

Varapuheenjohtaja,

Verso-yhteyshenkilö,

vpj@psykologianopiskelijat.net

emilia.veikkola@tuni.fi

Hanna Viherkoski

Sihteeri,

Hogrefe-yhteyshenkilö,

sihteeri@psykologianopiskelijat.net

havihe@utu.fi

 

 

Jannik Andelin

Talousvastaava,

Nuorten psykologien verkosto-edustaja,

talous@psykologianopiskelijat.net

jandelin@abo.fi

 

Pinja Huotari

Tapahtumavastaava,

Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -edustaja,

tapahtumat@psykologianopiskelijat.net

pinja.huotari@helsinki.fi

Suvi Heikkinen

Tapahtumavastaava,

Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -edustaja,

tapahtumat@psykologianopiskelijat.net

suviheik@student.uef.fi

Aino Airaksinen

Tiedotusvastaava,

Verso-yhteyshenkilö,

tiedotus@psykologianopiskelijat.net

ainoair@student.uef.fi

Oona Savander

Koulutuspoliittinen vastaava,

Psykonet-varaedustaja,

kopo@psykologianopiskelijat.net

oona.e.savander@student.jyu.fi

Heidi Iik

EFPSA-edustaja,

finland@efpsa.org

hejiik@utu.fi

Ida Pedersen

EFPSA-varaedustaja,

finland@efpsa.org

ipederse@abo.fi

Inka Westerlund

Kv-vastaava,

Suomen Psykologinen Seura (SPS) -varaedustaja,

kv@psykologianopiskelijat.net

inka.westerlund@helsinki.fi

Joel Alho

Yritysyhteistyövastaava,

yhteistyo@psykologianopiskelijat.net

joel.j.alho@student.jyu.fi
Edelliset hallitukset

Hallitus 2020

Puheenjohtaja: Sonja Toivonen
Varapuheenjohtaja: Emilia Veikkola
Sihteeri: Hanna Viherkoski
Talousvastaava: Jannik Andelin
Tapahtumavastaavat: Pinja Huotari & Suvi Heikkinen
Tiedotusvastaava: Aino Airaksinen
Koulutuspoliittinen vastaava: Oona Savander
EFPSA-edustaja: Heidi Iik
EFPSA-varaedustaja: Ida Pedersen
KV-vastaava: Inka Westerlund
Yritysyhteistyövastaava: Joel Alho

Verified by MonsterInsights