January 31, 2015

Dokumentit

Toimintavuoden 2021 kokousten pöytäkirjat

SPOL ry:n vuoden 2021 kokousten pöytäkirjat on listattu alla. Vuoden 2014-2020 kokousten pöytäkirjat löytyvät listan lopusta.

12.9.2021, Hallituksen kokous 6/2020, Jussinpolku 47710 Kouvola: pöytäkirja

22.8.2021, Hallituksen kokous 5/2020, Sarvijaakonkatu, 33540 Tampere: pöytäkirja

25.7.2021, Hallituksen kokous 4/2020, Luttulantie, 09430 Saukkola: pöytäkirja

15.5.2021, Hallituksen kokous 3/2020, Discord: pöytäkirja

17.4.2021, Yhdistyksen kokous 2/2020, Discord: pöytäkirja

13.3.2021, Hallituksen kokous 2/2020, Discord: pöytäkirja

7.2.2021, Hallituksen kokous 1/2020, Zoom: pöytäkirja


Vuoden 2020 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2019 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2018 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2017 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2016 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2015 kokousten pöytäkirjat

Vuoden 2014 kokousten pöytäkirjat

Muuta

Kaikilla SPOL ry:n jäsenillä on lukuoikeus yhdistyksemme Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiin sääntöihin. Yhdistyksemme sääntöjen skannattu versio löytyy alla olevasta linkistä.

Yhdistyksen säännöt

SPOL korvaa hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden kokousmatkakulujen lisäksi matkakuluja muun muassa seminaarin ja gradukonferenssin puhujille, ainejärjestötapaamiseen osallistujille ja muille matkakulukorvaukseen erikseen oikeutetuille. Matkakulukorvausta voi hakea tulostamalla ja täyttämällä alla olevan lomakkeen, ja toimittamalla sen SPOL:n hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi kuittien kera. Mikäli aiot hakea korvausta muuhun kuin edellä lueteltuihin tarkoituksiin, keskustele asiasta ensin oman ainejärjestösi SPOL-edustajien kanssa.

Matkakorvauslomake

SPOL tukee suomalaisten psykologian opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin jakamalla matka-apurahoja. Esimerkiksi EFPSA:n tai NPS:n tapahtumiin liittyviin osallistumiskustannuksiin on mahdollista hakea avustusta tulostamalla ja täyttämällä alla oleva matka-apurahahakemus, ja toimittamalla sen ennalta määrättyyn osoitteeseen kuittien kera. Matka-apurahojen hakemisesta tiedotetaan jokaisen kansainvälisen tapahtuman kohdalla erikseen.

Matkarahahakemus

SPOL:n tapahtumien järjestämisestä koituvat kulut korvataan tapahtumien järjestäjille ennalta sovitun budjetin mukaisesti. Lisäksi kulukorvauksia voidaan käyttää tarjoilukuluihin, toimistokuluihin tai muihin hankintoihin samaan tapaan ennalta sovitun budjetin mukaisesti. Kulukorvauksia voi hakea tulostamalla ja täyttämällä alla olevan lomakkeen, ja toimittamalla sen SPOL:n hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi kuittien kera. Kulukorvausten hakemisesta on hyvä keskustella etukäteen oman ainejärjestön SPOL-edustajien kanssa. Mikäli sinulla on kysyttävää erilaisiin kulukorvauksiin liittyen, ota yhteyttä hallitukseen.

Kulukorvauslomake

Häirintäohjesäännöstä löydät ohjeet sekä SPOL ry:n hallitukselle että jäsenistölle, kuinka toimia mahdollisissa häirintätapauksissa. Yhteydenotot voit tehä yhteystiedot-sivulta lyötyvältä häirintälomakkeella

Häirintäohjesääntö

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta löydät SPOL ry:n strategian yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa toiminnassaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

HUOM! Kotimaan matkakorvausten, matka-apurahojen ja kulukorvausten hakeminen tulee tapahtua kahden kuukauden sisällä ostotapahtumasta, jotta kulu on korvauskelpoinen. EFPSA:n ja NPS:n tapahtumista kulukorvausten hakeminen tulee tapahtua kuukauden sisällä tapahtumasta. Lomakkeen ja kuitit voi lähettää suoraan taloudenhoitajalle joko postitse tai sähköisesti tai antaa hallituksen jäsenelle, joka toimittaa ne seuraavaan kokoukseen hyväksyttäviksi. SPOL:n on mahdollista joustaa korvauksen hakuajassa erityistilanteissa. Korvauksen hakemisesta voi tiedustella etukäteen hallituksen jäseniltä tai taloudenhoitajalta.