August 20, 2012

Projektit

Kannanotto Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin opintoihin (2023)

SPOL ottaa kantaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan linjaukseen, jonka johdosta Oulun yliopiston psykologian opiskelijat eivät pysty suorittamaan sekä psykologian maisterin tutkintoa että psykologian aineenopettajan pätevyyttä, vaan joutuvat valitsemaan vain toisen.

Kannanotto Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta oikeudesta opettajan pedagogisiin opintoihin

Kannanotto opintopsykologin puuttumisesta Jyväskylän yliopistossa (2019)

SPOL ottaa kantaa Jyväskylän yliopiston vuosia jatkuneeseen opintopsykologin puutteeseen.

Kannanotto opintopsykologin puuttumisesta Jyväskylän yliopistossa

SPOL:n harjoittelutukisuositukset (2018, päivitetty 2021)

SPOL:n hallitus on laatinut suositukset koskien harjoittelutuen maksamista. Suosituksilla pyritään yhdenmukaistamaan eriäviä käytäntöjä eri kaupungeissa, jotta psykologianopiskelijat olisivat harjoittelupaikkamarkkinoilla samanarvoisia opiskelupaikkakunnasta riippumatta. SPOL toivoo, että kaikki psykologian oppiaineet niin Joensuussa, Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella kuin Turussa pyrkisivät toteuttamaan laatimiamme suosituksia. Harjoittelutukisuosituksen löydät allaolevasta linkistä.

SPOL Suositukset harjoittelutukea koskien, 2021

(SPOL_Suositukset harjoittelutukea koskien, 2018)

F-diagnostiikkakysely (2016)

Psykologian opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden asenteita psykologien F-diagnoosien asettamisoikeutta kohtaan.

F-diagnostiikkakysely 2016

Kannanotto sisäänottomääristä psykologian perustutkinto-ohjelmiin (2016)

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL ry) on laatinut kannanoton sisäänottomääristä psykologian perustutkinto-ohjelmiin, joka ottaa kantaa viimeisinä vuosina kasvaneisiin aloituspaikkamääriin sekä niiden tilapäisiin korotuksiin. Näkemyksemme mukaan aloituspaikkojen nostot vaarantavat merkittävällä tavalla opetuksen laadun ja psykologien työllistymisen. SPOL ei näe opiskelijamäärien korotuksille tai tilapäisten nostojen jatkamiselle mitään syytä työmarkkinoiden ja yliopistojen tämänhetkisessä tilanteessa

Kannanotto sisäänottomääristä psykologian perustutkinto-ohjelmiin

SPOL:n vuoden 2015 kesätyöselvitys

Selvitys SPOL:in jäsenistöltä psykologian alan kesätyöpaikoista.

Kesätyöselvitys 2015

SPOLin suositukset laadukkaasta psykologian perustutkinto-opetuksesta (2015)

SPOL ry on laatinut suositukset laadukkaasta psykologian opetuksesta, joiden tarkoitus on korostaa pedagogisesti korkealaatuisen opetuksen merkitystä ja antaa suuntaviivoja sen valtakunnalliselle kehittämiselle jokaisessa yliopistossa. Näin koulutuksestamme valmistuu jatkossakin psykologeja, joilla on sopiva koulutusperusta käytännön ammattityön aloittamiseen ja ammattitaitonsa kehittämiseen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja psykologian alan erilaisissa tehtävissä.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton kannanotto nykyisen translain uudistamisesta (2014 & 2015)

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle elokuussa 2014 luonnoksen, jossa muokattaisiin lainsäädäntöä liittyen mm. naimattomuus- sekä lisääntymiskyvyttömyysvaatimukseen sukupuolen korjaamisprosessissa. SPOL laati tuolloin lausunnon lakiluonnoksesta, ja se lähetettiin sosiaali- ja terveysministeriölle. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen myötä translaki tulee vuonna 2015 uudelleen käsittelyyn, kun naimattomuusvaatimus poistetaan siitä. Tämä ei kuitenkaan ole yksinään riittävä muutos, minkä vuoksi SPOL:n alkuperäisen lausunnon pohjalta tehtiin uusi kannanotto. Kannanotto lähetettiin eduskunnan hallituspuolueiden kaikille kansanedustajille kesäkuussa 2015. SPOL:n kannanoton translain uudistamisesta pääset lukemaan allaolevasta linkistä.

SPOL ry:n kannanotto nykyisen translain uudistamisesta (2015)

SPOL ry:n lausunto nykyisen translain kehittämisestä (2014)

Jäsenkysely psykologian opiskelijoille (2014)

SPOL:n jäsenkysely toteutettiin syksyllä 2014. Kysymykset käsittelivät muun muassa SPOL:n tapahtumia, tiedotusta, edunvalvontaa ja yhteistyökumppaneita. Suomen- ja ruotsinkielisiin kyselyihin saatiin runsaasti vastauksia, joita tullaan käyttämään hyväksi muun muassa vuoden 2015 toimintasuunitelmaa laadittaessa. Jäsenkyselyn pohjalta tehdyn koonnin pääset lukemaan allaolevasta linkistä.

Koonti psykologian opiskelijoiden jäsenkyselystä 2014

SPOL:n kannanotto sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta (2014)

SPOL tukee psykologian alan tutkimustietoon perehtyneenä ja ihmisoikeuksia kannattavana organisaationa lakiesitystä sukupuolineutraalista avioliitosta. Laatimamme lausunnon pääset lukemaan allaolevasta linkistä.

SPOL:n kannanotto sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta

Vuoden 2013 gradukysely

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL ry) järjesti kyselyn pro gradu -tutkielmaan liittyen. Kyselystä tiedotettiin psykologian opiskelijoiden sähköpostilistoilla sekä SPOL:n Facebook-ryhmässä. Kysely oli vastattavissa 7.5. – 30.6.2013 välisenä aikana ja kyselyyn vastasi yhtensä 157 psykologian opiskelijaa, jotka tekevät tai ovat jo tehneet pro gradu -tutkielman. Koosteessa käydään läpi kyselyn tuloksia sekä yliopistokohtaisia eroja gradun tekemisen käytännöissä, kuten ohjaussopimuksissa ja arviointikriteereissä.

SPOL:n Gradukysely 2013

Opintosuunnitelmien vertailuprojekti (2012)

SPOL aloitti vuonna 2011 psykologian opintosuunnitelmien vertailuprojektin, jonka tarkoituksena oli tutustua eri yliopistojen opintotarjontaan psykologian oppiaineessa. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan vertailuihin tarkemmin.

Opinto-oppaiden vertailua

Orientoivan harjoittelun käytännöt eri yliopistoissa

SPOL haluaa turvata opintopsykologipalvelut korkeakouluissa (2012)

Suomen psykologian opiskelijain liitto SPOL ry selvitti syksyllä 2012, paljonko Suomen yliopistoissa on opintopsykologeja, ja kysyi heidän kokemuksiaan korkeakoulussa työskentelystä.

Olemme Suomen psykologian opiskelijain liitossa sitä mieltä, että opintopsykologiset palvelut on turvattava maamme korkeakouluissa. Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja jaksamisen tukeminen opiskeluvaiheessa auttavat sujuvaa työelämään siirtymistä ja työelämässä pärjäämistä myös pitkällä tähtäimellä. Hyvinvoivat opiskelijat ovat myös korkeakoulujen ja koko yhteiskunnan taloudellinen etu, sillä vain hyvän opiskelukyvyn voimin valmistuminen määräajassa on mahdollista.  »Lue lisää!

Verified by MonsterInsights