April 11, 2012

Yhteistyöjärjestöt

Järjestöt

SPOL toimii tiiviissä yhteistyössä useiden psykologian alaan tai opiskelijoiden edunvalvontaan keskittyneiden järjestöjen kanssa. SPOL:n hallituksen jäsen edustaa psykologian opiskelijoita kussakin järjestössä. SPOL:n roolina on toimia aktiivisena yhteyslinkkinä välittäen tietoa ammatti- ja opiskelijayhteistöjen välillä psykologian alaan liittyvistä kehityssuunnista, toiminta- ja kouluttautumismahdollisuuksista, sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa, SPOL pyrkii lisäksi edistämään psykologian opiskelijoiden asemaa ja toimintamahdollisuuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä.

Yksityishenkilöt ja kannattajajäsenet

SPOL tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden ryhtyä kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenyys oikeuttaa iloitteluun SPOL:n järjestämissä tapahtumissa, sekä osallistumaan yhdistyksen kokouksiin äänivallattomana seuraajana.

Lisää tietoa voit löytää sivulta “Sponsori- ja kannattajajäsentoiminta“.

Verified by MonsterInsights