April 11, 2012

Yhteistyö

Järjestöt

SPOL toimii tiiviissä yhteistyössä useiden psykologian alaan tai opiskelijoiden edunvalvontaan keskittyneiden järjestöjen kanssa. SPOL:n hallituksen jäsen edustaa psykologian opiskelijoita kussakin järjestössä. SPOL:n roolina on toimia aktiivisena yhteyslinkkinä välittäen tietoa ammatti- ja opiskelijayhteistöjen välillä psykologian alaan liittyvistä kehityssuunnista, toiminta- ja kouluttautumismahdollisuuksista, sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa, SPOL pyrkii lisäksi edistämään psykologian opiskelijoiden asemaa ja toimintamahdollisuuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä.

Yritykset

SPOL tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden tukea järjestön jäsenistölleen tarjoamia mahdollisuuksia ja tapahtumia. Sponsorit saavat mainoksen nettisivuilla, jotka tavoittavat psykologian opiskelijat kautta maan, muista psykologisen tiedon äärelle mielivistä puhumattakaan.

SPOL ry:n sponsorina edistätte yhdistyksemme mahdollisuuksia järjestää monipuolisesti tapahtumia suomalaisille psykologian opiskelijoille. Lisäksi sponsorirahoilla halutaan tarjota mahdollisuus kansainvälisiin tapahtumiin osallistumiseen mahdollisimman monelle opiskelijalle.

Yksityishenkilöt ja kannattajajäsenet

SPOL tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden ryhtyä kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenyys oikeuttaa iloitteluun SPOL:n järjestämissä tapahtumissa, sekä osallistumaan yhdistyksen kokouksiin äänivallattomana seuraajana.

Lisää tietoa voit löytää sivulta “Sponsori- ja kannattajajäsentoiminta“.