June 13, 2012

Akavan opiskelijat ja AOVA

Akavan (Korkea- ja erityiskoulutettujen palkansaajien keskusjärjestön) opiskelijavaltuuskunta AOVA vastaa Akavassa opiskelijoiden edunvalvonnasta ja Akavan jäsenliittojen opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä. Opiskelijajäseniä Akavassa on yli satatuhatta. Opiskelijavaltuuskunta toimii Akavan hallituksen alaisena toimielimenä ja siinä ovat edustettuina kaikki Akavalaiset jäsenjärjestöt, joilla on opiskelijatoimintaa. AOVAn edunvalvonnan piiriin kuuluvat korkeakouluopiskelijoiden erityisesti työelämään liittyvät koulutus-, työvoima- ja sosiaalipoliittiset asiat. AOVAn tehtävänä on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa, toimia yhteistyössä muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa, sekä tarjota keskustelufoorumi opiskelijatoimijoille.

Opiskelijavaltuuskunta kokoontuu toimintavuoden aikana neljä kertaa. Valtuuskunnan toimikausi on kaksivuotinen. Jokaisen AOVAn kokouksen yhteydessä pidetään seminaari, jossa keskustellaan opiskelijoita koskevista työmarkkina-asioista ja pohditaan koulutuspoliittisia kysymyksiä. Seminaarien ja keskustelujen pohjalta muodostuva Akavan opiskelijoiden kannat ja vaikuttamistyön linjaukset.

Verified by MonsterInsights