June 13, 2012

European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA)

EFPSA, eli European Federation of Psychology Students’ Association, on Euroopan psykologian opiskelijoiden liitto. Efpsa sai alkunsa vuonna 1987 ja tällä hetkellä se vaikuttaa 32 Euroopan maassa jäsenenään noin 300 000 psykalaista! EFPSA:n tehtävänä on edustaa psykologian opiskelijoita, edistää psykologiaa tieteenalana, ja mahdollistaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyö opiskelijoiden, tieteentekijöiden ja ammattilaisten välillä. Osallistumalla Efpsan tapahtumiin pääset tutustumaan huikeisiin tyyppeihin kaikista Efpsan jäsenmaista!
http://www.efpsa.org/

Tapahtumat

EFPSA:n tärkeimmät vuoden aikana järjestämät tapahtumat ovat:

EFPSA Congress (huhti-toukokuussa)

European Summer School: ESS (heinäkuussa)

Train the Trainers Summer School: TtT (elokuussa)

Train Advanced Trainers School: TAT (maaliskuussa)

Executive Board & Member Rerpresentatives’ Meeting: EBMR (lokakuussa)

EFPSA Day (joulukuussa)

sekä joka toinen vuosi järjestettävä
EFPSA Conference (marraskuussa)

Muut palvelut

Travel Network (TN), jonka tarkoituksena on saada yhteys psykologian opiskelijoihin ympäri Eurooppaa. Tällä hetkellä facebook-sivuston tai -ryhmän kautta voi kysellä majoitusmahdollisuuksia ja matkusteluun liittyviä asioita. Vuoden 2014 aikana on tarkoituksena saada myös varsinainen sivusto toimintaan. Lyhykäisyydessään Travel Network on psykologian opiskelijoiden “Couch Surfing”.

Study Abroad -sivustolta löytyy tietoa psykologian opinnoista, eri maiden elinkustannuksista, jatko-opinnoista ja opiskelijoiden omakohtaisia kertomuksia eri maissa ja eri yliopistoissa opiskelusta.

Journal of European Psychology Students (JEPS) on vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu, joka on tarkoitettu erityisesti Euroopan psykologian opiskelijoille. JEPS:n kautta pääset lukemaan psykologian opiskelijoiden julkaisuja, ja mikäli tutkielmasi on englanniksi, niin mahdollisesti julkaisemaan ensimmäisen artikkelin jo opiskeluaikana! Mikäli artikkeleiden etsintä tai käsiin saaminen tuottaa ongelmia, niin JEPS:n facebook-sivu on ratkaisu ongelmiisi!

JEPS:n ohella ylläpidetään blogia, josta löytyy mielenkiintoisia tieteellisiä julkaisuja esimerkiksi tutkimustyöstä ja kirjoittamisesta erityisesti psykan opiskelijoille.

Junior Researchers’ Programme (JRP) on jatkoa ESS:ssä alkaneille projekteille. Ohjelma kestää kokonaisuudessaan kolmetoista kuukautta, jonka aikana toteutetaan tutkimus kuuden hengen ryhmissä, kirjoitetaan tutkimusraportti ja kokoonnutaan Cambridgen yliopistoon joko viikon tai viiden viikon mittaiseen vaihtojaksoon. Vaihtojakson huipentumana on konferenssi, jossa pääsee esittelemään oman tutkimuksensa ja siitä saadut tulokset. Upea tilaisuus päästä toteuttamaan kansainvälistä tieteellistä tutkimusta, ja mahdollisuus saada julkaisu JEPS:iin.

Training Office pitää yllä rekisteriä EFPSA:n kouluttamista pätevistä kouluttajista, jotka voivat antaa EFPSA:n jäsen- ja yhteistyöorganisaatioille tasokkaita koulutuksia. TO järjestää myös vuotuisen TtT tapahtuman ja huolehtii kouluttajien pätevyyden valvonnasta.

Suomen EFPSA-aktiivit

Ellen Byman: Suomen kansallinen edustaja
(Member Representative, MR) ellen.byman@abo.fi

Johanna Helminen: Kansallinen varaedustaja
(Vice MR) helminen.johanna.k@student.uta.fi

Karoliina Hiltunen: Kouluttaja
(Trainer) karoliinahiltunen@gmail.com

Annamari Järviniemi: Kouluttaja

(Trainer) annamari.k.jarviniemi@student.jyu.fi

EFPSA:n tapahtumiin liittyviin osallistumiskustannuksiin on mahdollista hakea avustusta täyttämällä SPOL:n matka-apurahahakemus. Matka-apurahahakemus löytyy pdf-tiedostona “tapahtumat”-välilehden alta.