June 13, 2012

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV)

”Kuulluksi tuleminen on psyykkisen hyvinvoinnin perusta ja jokaisella on oikeus psyykkiseen hyvinvointiin.”

Yhdistyksen päämääränä on siis edistää jokaisen ihmisen oikeutta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä kannustaa psykologeja, psykologian opiskelijoita ja muiden ammattialojen edustajia toimimaan yhdessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. PSV (entinen Psykologien rauhantoimikunta) järjestää muun muassa erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia vapaaehtoistyönä ja toimii myös kehitysyhteistyökohteissa ulkomaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tämän lisäksi PSV harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita eri viranomaistahoille.

PSV:n hallitukseen valitaan aina SPOL:n hallituksesta sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Järjestön toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä eri kaupunkien paikallisosastojen tai hankkeiden yhteyshenkilöihin. Voit myös tukea hankkeita tekemällä lahjoituksen tai lähtemällä kuntoutuskummiksi. Kannatusjäseneksi liittymällä olet mukana turvaamassa globaalia psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä ja PSV:n toiminnan jatkuvuutta, ja saat myös säännöllisesti tietoa järjestön toiminnasta.

Lisää PSV:n toiminnasta osoitteessa www.vastuu.fi


Verified by MonsterInsights