June 13, 2012

Psykologien Yhteistyöjärjestö (PYRY)

Psykologien Yhteistyöjärjestö (PYRY) on kattojärjestö Psykologiliitolle, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitolle sekä Psykologiselle Seuralle. PYRY:llä ei ole varsinaista omaa toimintaa, vaan sen toimintaideana on tukea Psyli:n, SPS:n ja SPOL:n hankkeita, jotka edistävät sen määrittelemiä tavoitteita:

  • psykologian ja sen sovellusten julkisen tuntemuksen edistäminen
  • psykologien ammatillisen aseman vahvistaminen
  • suomalaisen psykologian tieteellinen ja ammatillinen kansainvälistäminen

Näiden toteuttamiseksi PYRY voi myöntää erinäisiä avustuksia esimerkiksi opintomatkoihin sekä kongresseihin. Lisätietoja saat halutessasi SPOL:n puheenjohtajalta sähköpostitse osoitteesta pj@psykologianopiskelijat.net .”

Verified by MonsterInsights