June 13, 2012

Psykologien Yhteistyöjärjestö (PYRY)

Psykologien Yhteistyöjärjestö (PYRY) on kattojärjestö Psykologiliitolle, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitolle sekä Psykologiselle Seuralle. PYRY:llä ei ole varsinaista omaa toimintaa, vaan sen toimintaideana on tukea Psyli:n, SPS:n ja SPOL:n hankkeita, jotka edistävät sen määrittelemiä tavoitteita:

  • psykologian ja sen sovellusten julkisen tuntemuksen edistäminen
  • psykologien ammatillisen aseman vahvistaminen
  • suomalaisen psykologian tieteellinen ja ammatillinen kansainvälistäminen

Näiden toteuttamiseksi PYRY voi myöntää toiminta-avustuksia tai takuutukea. Vuonna 2014 PYRY tukee mm. Psykologia-lehden kehittämistä. Yksittäiset henkilöt – myös opiskelijat – voivat hakea avustusta mm. opintomatkoihin sekä kongresseihin, joita PYRY tukee vuosittain yhteensä 10 000 eurolla.

Lisäksi PYRY järjestää joka toinen vuosi Psykologia –kongressin yhteistyössä yliopistojen kanssa.