June 13, 2012

Psykonet

Psykonet on kaikkien Suomen psykologian laitosten muodostama koulutusyhteistyön verkosto, jolla on johtokunta, erityistyöryhmiä ja kolme pääasiallista toimialaa: perustutkinto, erikoispsykologikoulutus ja tutkijakoulu. SPOL:lla on jäsen ja varajäsen perustutkintotyöryhmässä.

Perustutkintotyöryhmässä käsitellään perustutkintoon liittyviä kysymyksiä. Viime aikoina on keskusteltu paljon verkko-opetuksen kehittämisestä, etenkin vuorovaikutteisuuden lisäämisestä. Tärkeitä puheenaiheita ovat myös olleet pääsykokeiden yhtenäistäminen, harjoitteluasiat (mm. palkkaus, harjoittelun ohjausryhmiin osallistuminen yliopistossa, jossa opiskelija ei ole kirjoilla) ja psykologian ammatillisten opintojen riittävyys.

Psykonetiin voi tutustua vielä tarkemmin osoitteessa www.psykonet.fi.

Verified by MonsterInsights