June 13, 2012

Suomen Psykologinen Seura (SPS)

Suomen Psykologinen Seura on Suomen ainoa tieteellinen psykologinen yhdistys. Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa. Seura myös tukee jäseniään tutkimus- ja julkaisutoiminnassa ja järjestää kansallisen psykologian alan kongressin joka toinen vuosi yhdessä Suomen Psykologiliiton sekä Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton kanssa sekä pienempiä tieteellisiä tapahtumia vuosittain. Lisäksi Seura pitää yllä suhteita vastaaviin toimintoihin ulkomailla.

Seuran vuosittain valittavaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä. Seuran yhteydessä toimii erilaisia jaoksia (sosiaalipsykologian, emootiontutkimuksen, käyttäytymisneurotieteen, psykologian historian, terveyspsykologian ja nuorten tutkijoiden jaokset) sekä työryhmiä. Seura julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Psykologia-lehteä sekä Acta Psychologica Fennica A- monografiasarjaa. Seuralla on edustajia ulkomaisten tiedejulkaisujen toimitusneuvostoissa ja useissa alaan liittyvissä järjestöissä. Seura jakaa vuosittain muun muassa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden parhaalle psykologian pro gradu-työlle, joka toinen vuosi Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon ja palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia Psykologia-lehden vuosikerralla.

Seuran jäsenyys maksaa opiskelijoille 20e vuodessa (Psykologiliittoon kuulumattomille jäsenille 22e vuodessa) ja se sisältää Psykologia-lehden tilauksen. Ilmoita osoitteeseen psykologinenseura@psykologia.fi, mikäli haluat liittyä jäseneksi!

Verified by MonsterInsights