June 13, 2012

Yleistä

Yhteistyö

Järjestöt

SPOL toimii tiiviissä yhteistyössä useiden psykologian alaan tai opiskelijoiden edunvalvontaan keskittyneiden järjestöjen kanssa. SPOL:lla on edustaja kussakin järjestössä. SPOL:n roolina on toimia aktiivisena yhteyslinkkinä välittäen tietoa ammatti- ja opiskelijayhteisöjen välillä psykologian alaan liittyvistä kehityssuunnista, toiminta- ja kouluttautumismahdollisuuksista sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Yhteistoiminnalla järjestöjen kanssa SPOL pyrkii edistämään psykologian opiskelijoiden asemaa ja toimintamahdollisuuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin kentällä.

Yritykset

Yrityksillä on mahdollisuus lähteä mukaan tukemaan tapahtumia sekä mahdollisuuksia, joita SPOL järjestää jäsenilleen. Sponsorit saavat näkyvyyttä mm. mainoksina nettisivuilla, facebook-sivulla sekä tapahtumissa. Jäseniä SPOL:lla on tällä hetkellä noin 1500 ja kanavamme tavoittavat heistä valtaosan.

SPOL ry:n sponsorina toimiminen edistää yhdistyksemme mahdollisuuksia järjestää monipuolisia tapahtumia suomalaisille psykologian opiskelijoille. Lisäksi sponsorirahoilla voidaan tarjota mahdollisuus kansainvälisiin opintomatkoihin osallistumiseen monelle opiskelijalle. Sponsoroiva taho voi itse valita, mihin tuki ohjataan.

Yksityishenkilöt ja kannattajajäsenet

SPOL tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden ryhtyä kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenyys oikeuttaa iloitteluun SPOL:n järjestämissä tapahtumissa, sekä osallistumaan yhdistyksen kokouksiin äänivallattomana seuraajana. Valmistuneilla psykologeilla on mahdollisuus liittyä SPOL:n alumnijäseniksi, jotka toivotetaan SPOL:n muiden tapahtumien ja kokousten lisäksi tervetulleiksi myös Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton vuosijuhlille.

Lisää tietoa löytyy tästä linkistä.

Verified by MonsterInsights